Home / Tag Archives: ליקוטי מוהר״ן

Tag Archives: ליקוטי מוהר״ן

ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל

road-815297_640

ליקוטי מוהר״ן, חלק השני – תורה כ״ה: ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהינו לקבע לו על – כל – פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ...

Read More »

לזכות להכלל בשרשו – רק על ידי ביטול – על ידי התבודדות

tree-trunk-569275_640

אך לזכות לזה להכלל בשרשו, דהינו לחזר ולהכלל באחדות השם יתברך, שהוא מחיב המציאות. זה אי אפשר לזכות, כי – אם על – ידי בטול. שיבטל עצמו לגמרי, עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך: ואי אפשר לבוא לידי בטול, כי – אם על – ידי התבודדות. כי על – ידי שמתבודד ...

Read More »